Rapportkurs Finspång BK

Boktips: ”Rapporthunden” av Inki och Roland.

Tyvärr har jag ritat det mesta och jag vet inte riktigt hur jag får till nåt ritat på datorn… Men i korthet kan jag skriva i alla fall:

Vi gjorde först en A-station, sedan gick Magnus och Keno vidare till B. En sträcka på 50-100 meter. Om hunden inte kommer iväg från stationen fick vi gå fram och visa oss, utan ljud. Efter att vi tränat klart möttes vi på halva sträckan och gick tillsammans tillbaka till A där vi avslutade med lite ”mys”. När man skickat iväg hunden ska man stå kvar, helt tyst och stilla, tills den kommit iväg ordenligt för att inte störa den. Bra att skaffa halsband med snabbknäppe som man bara knäpper loss innan skickandet. Då blir inte hunden störd och tappar fokus.

Dirigeringskurs Klanhelgen

Långa walk-uper fast bara fotgåendet, hundarna ska inte hämta något.

Låt hunden bara springa ut framför dig på ett frikommando – blås stopp (med stopptecken) samtidigt som du kastar en dummy över ditt huvud. Hunden ska stanna kvar. Ibland får den hämta dummien.

Närsöksdirigering: Närsökssignal direkt och låg hand! Hunden sätts i ena hörnet (tänk dig en fyrkant), du står diagonalt i ett annat hörn och bollen ligger i ett hörn rakt framför dig.

”Pekövning”. Lägg ut fyra dummies på rad, synliga, gärna stående, vita. Rikta hunden (= linjetagstecken) på första dummien, byt till nästa osv. Ev apportera in dummy nr 1 sist.

Gå tillsammans ut i par åt samma håll, och lägg ner varsin dummy. Hundarna ska vara med vid er sida. Gå tillbaka, vänd ibland och rikta hunden (minnes). Skicka en hund i taget. Långa avstånd! Avancera: Kasta störning på väg eller ut. Längre avstånd. Efter linjetaget, låt hunden apportera in ”störningen” som en dirigering.

Sätt ner hunden, lämna hunden, kalla in, blås stopp, skicka vänster/höger + närsökssignal till dummies som är utlagda utan att hunden sett.

Skicka ”ut” som ett linjetag (det ligger inget ute, gå ev sträckan först med hunden), blås stopp, skicka höger/vänster och sedan närsökssignal. Dummiesar är utlagda utan att hunden ser.

”Ut-träning”. Lägg dummiesar bakom hunden, lämna hunden, stanna längre bort, vänd mot hunden. Lägg en dummy framför mina fötter. Ge ”ut-tecken”. Möt hunden på väg in mot mig. Förläng avståndet hela tiden.

Jaktkurs Ransjön

1 april

Avlämningar: Lugnt, inte dra bort handen, lugnt beröm, hunden ska sitta direkt efter avlämningen.

Gömma boll/små dummies: Gör vittringsområde, göm bollen. Katsa en boll på samma ställe som hund ser, ta upp boll, skicka.

10 april
Stoppsignal under ”ut”. Söktecken. Höger/vänstertecken. Långa dirigeringar/markeringar. Sök till höger och vänster.

23 april
Jag var sjuk…

1 maj
Sök. Gå runt i grupper, en i taget får söka på varje station, sen byta av hund. Om hunden inte lyssnar på pipan under arbete, erbjud en dummy om den kommer in. Visa den.

Vattenarbete. Markering på andra sidan (på land). Skicka linjetag ut. Hund ska simma över, söka, hämta och simma tillbaka. Backa på avlämnandet om hund vill släppa vid vattnet.

13 maj
Inofficiellt jaktprov! Vatten: Träna avlämningar vid vatten. På själva provet gå emot hunden vid avlämningen, under träning backa från hunden vid avlämning. Tänk på vinden när man skickar linjetag. Skicka så de får upp vilt/dummy i vind. Kolla vinden innan du skickar. Stressa inte! Sök: Var tyst vid söket. Behöver inte berömma hunden på vägen in. Tänk på att röra dig på linjen först när hunden är på väg in med vilt/dummy till dig. Detta för att hjälpa hunden in. Se till att lägga allt vilt i en hög. Se till att inte viltet hamnar mellan dig och hunden vid avlämningarna. Landmarkering: Placera dig så att hunden är vänd mot den tänkta nedslagsplatsen.

Endagskurs med Anita Norrblom

Träna in broms innan gas! Se till att bromsa redan när det glöder, dvs innan det brinner! Glöd kan vara när hunden sitter och skakar i musklerna,  enstaka gnäll.

Vilt:
Sätt viltet i snöre och dra.
Sätt viltet i snöre och snurra över huvudet.
Klicka in (shaping). Nosa, gapa, greppa osv.
Lägg viltet krångligt, inte på slät gräsmatta.
Se till att ha fräscht vilt
Börja med knipa, kricka, kråka och mås.
Gå igenom ALLA fåglar. Lär in en i taget.
Börja med halvtinat vilt.

Övningar:
Gå jaktfot, någon kastar dummies. Kan även kompletteras med skott.
Walk-up någon kastar dummies.
Enkelmarkeringar. Från öppet till risigt. Från risigt till öppet.
Hund som knallar – ”nej”, gå efter hunden, koppla, korrigera DÄRUTE, gå tillbaka till platsen, beröm när hund sitter fot igen (lugnt). Hunden får inte hämta något mer just då.

Fyra står på rad. Linjetag har redan lagts ut till höger om gruppen. En markering kastas till vänster (framför) om gruppen. Hunden längs till vänster ska markera och minnas markeringen, hunden längst till höger ska vändas i riktning mot linjetaget och skickas dit. När den hunden har kommit in med dummy skickas hunden till vänster på markeringen. Försvårande av övningen = Nu skickas hunden till höger på linjetag först, halvvägs ut blåses stopp, hunden ska sätta sig och vänta. En markering till vänster kastas, hunden ska sedan skickas på ”ut”, dvs fortsätta på linjetaget. När hunden kommit in skickas hunden längs till vänster på markeringen.

Linjetag:
Träna linjetagstecken utan att skicka. Skicka ibland. Du och hunden står i mitten, dummiesar runt om. Förflytta er, gör tecknet, beröm när hunden tittar på dummien, byt sedan till nästa dummy, gör samma sak osv.
Skicka linjetag genom snår och dyl, över diken mm. Diagonala linjetag.

Endagskurs med Anna-Lena Wendt

Vindmarkeringar i rishög. Går att träna både ”ut”, riktningar, stoppsignal mm. Jättebra övning även för bruksets uppletande.

När hund tagit upp apport ska den bara tänka ”hem”! Belöna med boll/godis varje gång! I början behöver man kanske visa vad man har innan man skickar hunden. Backa om hunden släpper vid dina fötter!

Två helger klickerkurs med Canis

Motto: Ställ inte krukan i brännugnen förrän du är nöjd med formen!

Träna spontana beteenden och kommandobeteenden fast inte under samma träningspass! Ta i så fall paus emellan så hunden vet vad som gäller! När kommandot är sagt, belöna då inte spontana beteenden under just det träningspasset!
Ett träningspass ska i början bara vara i två minuter. Ta en liten paus på 30-60 sek och träna sedan igen!
Köp olika godis, ha i samma påse.
Snabba klick, var femte sekund. Avancera när 4 av 5 gånger går bra (med samma beteende).
Variera röstläge på kommandon från början!
Belöna ett beteende genom att kommendera något annat, klicka, godis.
Klipp inte ner musmattan successivt, ta istället bort den helt ibland. Galopp till musmattan – öka avståndet rejält på en gång!

Apportering:
Nosa, smaka, hålla, hålla 0,5 sek – 30 sek (öka).
Blanda 0.5 -30 sek.
Klicka gripandet, ej släppandet!
Upptag: Ta upp från backen (ev mellan fötterna)
Sitta i utgångsposition och hålla apport
Springa med apport till föraren (använd medhjälpare)
Lägg på kommando först när hunden kan ALLA stegen!
Ingång med apport i munnen.

Inkallning:
MH=medhjälpare, H=hund, F= förare
MH håller H i kopplet, F går iväg. MH släpper H när den inte drar i kopplet.
MH håller H i kopplet, F går iväg, vänder upp och väntar på att H bjuder ett beteende (tex sitt), MH släpper.
MH håller H i kopplet, H bjuder beteende på nära håll innan F går iväg.
H ska kunna inkallning från sitt, ligg och stå.

Beteendekedja och baklängeskedjning:
Flera beteenden i en given ordning med belöning efter sista beteendet. Det hänger ihop, de förstärker föregående led och de sätter igång nästa led.

Varför baklängeskedjning: Förstärker det som var innan. Kommer mer och mer in på fräschbelönade beteenden desto längre in i kedjan man kommer. Högre intensitet under kedjans gång. Hunden vet vad som kommer härnäst. När en övning är färdigkedjad kör man hela kedjan varje gång (bryt isär om det behövs!). Man ska kedja momenten som på tävling, dvs ta med pauser, transporter mm.

Det ska vara ordentligt tränat med Doogie-Zen och störningstränat innan kedjning.
Sista ledet 3-6 ggr, belöning.
Nästsista ledet därefter sista, belöning
Tredje sista, nästsista, sista och maxbelöning

Avbryt alltid kedjan om hunden gör fel. Gör då om kedjan från början. Om det blir fel igen, träna på det delmoment som felar tills det blir rätt igen. Pröva sedan att sätta in det i kedjan igen.

Testfasen: Hunden kommer prova om det finns lättare lösning. Avbryt kedjan när hunden testar! När hunden gör rätt igen har du en säker kedja!