Jaktkurs Ransjön

1 april

Avlämningar: Lugnt, inte dra bort handen, lugnt beröm, hunden ska sitta direkt efter avlämningen.

Gömma boll/små dummies: Gör vittringsområde, göm bollen. Katsa en boll på samma ställe som hund ser, ta upp boll, skicka.

10 april
Stoppsignal under ”ut”. Söktecken. Höger/vänstertecken. Långa dirigeringar/markeringar. Sök till höger och vänster.

23 april
Jag var sjuk…

1 maj
Sök. Gå runt i grupper, en i taget får söka på varje station, sen byta av hund. Om hunden inte lyssnar på pipan under arbete, erbjud en dummy om den kommer in. Visa den.

Vattenarbete. Markering på andra sidan (på land). Skicka linjetag ut. Hund ska simma över, söka, hämta och simma tillbaka. Backa på avlämnandet om hund vill släppa vid vattnet.

13 maj
Inofficiellt jaktprov! Vatten: Träna avlämningar vid vatten. På själva provet gå emot hunden vid avlämningen, under träning backa från hunden vid avlämning. Tänk på vinden när man skickar linjetag. Skicka så de får upp vilt/dummy i vind. Kolla vinden innan du skickar. Stressa inte! Sök: Var tyst vid söket. Behöver inte berömma hunden på vägen in. Tänk på att röra dig på linjen först när hunden är på väg in med vilt/dummy till dig. Detta för att hjälpa hunden in. Se till att lägga allt vilt i en hög. Se till att inte viltet hamnar mellan dig och hunden vid avlämningarna. Landmarkering: Placera dig så att hunden är vänd mot den tänkta nedslagsplatsen.

Endagskurs med Anita Norrblom

Träna in broms innan gas! Se till att bromsa redan när det glöder, dvs innan det brinner! Glöd kan vara när hunden sitter och skakar i musklerna,  enstaka gnäll.

Vilt:
Sätt viltet i snöre och dra.
Sätt viltet i snöre och snurra över huvudet.
Klicka in (shaping). Nosa, gapa, greppa osv.
Lägg viltet krångligt, inte på slät gräsmatta.
Se till att ha fräscht vilt
Börja med knipa, kricka, kråka och mås.
Gå igenom ALLA fåglar. Lär in en i taget.
Börja med halvtinat vilt.

Övningar:
Gå jaktfot, någon kastar dummies. Kan även kompletteras med skott.
Walk-up någon kastar dummies.
Enkelmarkeringar. Från öppet till risigt. Från risigt till öppet.
Hund som knallar – ”nej”, gå efter hunden, koppla, korrigera DÄRUTE, gå tillbaka till platsen, beröm när hund sitter fot igen (lugnt). Hunden får inte hämta något mer just då.

Fyra står på rad. Linjetag har redan lagts ut till höger om gruppen. En markering kastas till vänster (framför) om gruppen. Hunden längs till vänster ska markera och minnas markeringen, hunden längst till höger ska vändas i riktning mot linjetaget och skickas dit. När den hunden har kommit in med dummy skickas hunden till vänster på markeringen. Försvårande av övningen = Nu skickas hunden till höger på linjetag först, halvvägs ut blåses stopp, hunden ska sätta sig och vänta. En markering till vänster kastas, hunden ska sedan skickas på ”ut”, dvs fortsätta på linjetaget. När hunden kommit in skickas hunden längs till vänster på markeringen.

Linjetag:
Träna linjetagstecken utan att skicka. Skicka ibland. Du och hunden står i mitten, dummiesar runt om. Förflytta er, gör tecknet, beröm när hunden tittar på dummien, byt sedan till nästa dummy, gör samma sak osv.
Skicka linjetag genom snår och dyl, över diken mm. Diagonala linjetag.

Endagskurs med Anna-Lena Wendt

Vindmarkeringar i rishög. Går att träna både ”ut”, riktningar, stoppsignal mm. Jättebra övning även för bruksets uppletande.

När hund tagit upp apport ska den bara tänka ”hem”! Belöna med boll/godis varje gång! I början behöver man kanske visa vad man har innan man skickar hunden. Backa om hunden släpper vid dina fötter!